Spring til indhold

Baggrund

'An Age of Our Own Making' er et udstillingsprojekt i tre dele: i Holbæk, Roskilde og København. Projektet undersøger mennesker og materialers liv og cirkulation og de spor, de sætter sig i miljøer verden over. Udstillingen er et led i det landsdækkende kunstprogram IMAGES 2016.

IMAGES

Holbæk spiller en særlig rolle for Images 2016. Bag IMAGES-projektet An Age of Our Own Making (En menneskeskabt tidsalder) står nemlig Kultur- & Fritidssekretariatet i Holbæk Kommune, der som organisator af projektet for første gang rækker ud over kommunegrænsen og etablerer udstillingssamarbejder med kunstinstitutioner i andre kommuner.

Med An Age of Our Own Making skaber Holbæk Kommune mulighed for at forankre globale problemstillinger i en lokal kontekst og for at bruge kunsten til at skabe dialog om eksistentielle emner.

Både i Holbæk, på Museet for Samtidskunst i Roskilde og på Roskilde Festival 2016 samt på Kunsthal Charlottenborg i København vil 28 kunstnere fra Afrika, Asien og Mellemøsten udstille værker, der har fokus på menneskets rolle og ansvar som medskaber af samfundet. De vil præsentere kunst, der undersøger, hvordan vores handlinger – på godt og ondt – har formet den verden, vi lever i.

An Age of Our Own Making er således en sammenhængende udstillingsserie i flere ’kapitler’ – på tværs af tid og sted.

Udstillingen er sammensat af Solvej Helweg Ovesen og Bonaventure Soh Bejeng Ndikung.

En menneskeskabt tidsalder

An Age of Our Own Making skaber en ramme for refleksion over den tid, vi står midt i, og menneskets plads i verden - derfor kaldes hver udstillings-del en “refleksion”. Udstillingen giver med andre ord mulighed for at tænke over nogle af de udfordringer, vi oplever netop nu, både i forhold til miljø, migration og sameksistens.

An Age of Our Own Making handler om at se sig selv som medskaber af de systemer, vi alle indgår i. Projektet handler om at deltage i samfundet og om at kunne nikke genkendende til de værdier, der præger det. Det handler om at agere i stedet for at placere sig selv i en offerrolle.

Udstillingens i alt 28 kunstnere har alle markeret sig på den internationale kunstscene og er anerkendt for deres virke. Hovedparten af dem er født efter 1970 og ønsker at tage ansvar for og bidrage aktivt til det sociale og kulturelle liv, de er en del af. 

Opgør med Vestens historiefortælling

I stedet for at læne sig op ad en vestlig kulturhistorie, skaber disse kunstnere deres egen udtryksmåde, deres eget rum, deres egne sociale regler og historier. De leverer alternativer til de økonomiske, politiske, racemæssige og økologiske magtstrukturer, vi oplever i verden i dag. Strukturer, som har rødder i den koloniseringspolitik, der løber som en rød tråd gennem vestlig kulturhistorie. Og som blandt andet betyder, at et land som Danmark i dag kan eksportere industrielle affaldsprodukter til ikke-vestlige lande og samtidig promovere sig på økologi og miljøbeskyttelse.

Med deres værker gør kunstnerne således op med en række dominerende fortællinger og giver bud på nye måder at være med- og verdensborger på.

Én af de fortællinger, der gøres op med, er fortællingen om materialer som varer uden anden værdi end den, de kan tilføre et økonomisk system.

Med gigantiske ’sejl’ af kasserede lærredssække udspændt på jernbaneskinner peger ghanesiske Ibrahim Mahama i stedet på den værdi sækkene, der tidligere har været brugt til fragt af kul og kakao, har i sig selv. Ikke mindst på grund af de fortællinger, der med tiden er blevet ’vævet’ ind i deres tekstur: fortællinger om svære livsbetingelser, produktions- og arbejdsforhold. Sejlene hejses både på Holbæk Havn og i Vang-kvarteret – steder med en stor tilstrømning af både varer og nationaliteter.

Hvorfor kan coltan frit krydse grænser, når mennesker ikke kan?

En anden historie, kunstnerne piller ved, er den, at vi ved at lukke os om os selv kan holde ting fra livet. Med et performanceprogram i Roskilde sætter An Age of Our Own Making gang i overvejelser over den tendens, at mennesker, nationer og politiske instanser isolerer sig som en form for selvbeskyttelse. Performancerækken undersøger begrænsningen af den frie bevægelighed – og dermed reguleringen af menneskers frihed - men også, hvilken betydning det har, på et både psykologisk, fysisk og juridisk niveau, når grænser endelig overskrides. Hvilke muligheder sættes i spil, når der er ’fri bevægelighed’?

Dette er interessant både i forhold til debatten om immigration og i forhold til fysiske møder mellem mennesker. En af bidragyderne til performancerækken er afghanske Aman Mojadidi. På Roskilde Festival 2016 opstiller han et hvidt felttelt, hvor publikum kan modtage vacciner og dermed immunitet mod eksempelvis ekstremisme og racisme.

På Kunsthal Charlottenborg i København er det idéen om, at stater har førsteret til at definere samfundet eller historien, som kunstnerne udfordrer. Her understreges det, at hver borger har et ansvar for etableringen af civilsamfundet, og at det ansvar rækker ud over landegrænser. Kamal Aljafari fra Palæstina viser i sine filmværker en omsorg for sociale og fysiske byrum. Hans historiske skildring af fødebyen Jaffa, der er under israelsk besættelse, kan ses som et forsøg på at reetablere mening midt i ødelæggelsen af hjem og minder.

Målet med An Age of Our Own Making er at få os til at tænke over de omfattende reaktionskæder, menneskelig aktivitet sætter i gang og samtidig inspirere til anderledes måder at møde vores omverden på.

Ved at give bud på mere integrerede, helhedsorienterede verdensbilleder, hvor alt liv respekteres og mennesket ikke konsekvent sætter sig selv i centrum, inspirerer værkerne til nye måder at være med- og verdensborger på. 

Om Images

I 25 år har Images givet danskerne indblik i kunst og kultur fra ikke-vestlige lande.

Images 2016 sætter fokus på kunstnerne og det samfund, de agerer i og kommenterer på med deres kunst. Gennem udstillinger, filmforevisninger og værker i det offentlige rum giver Images et indblik i kunstnernes værker og kommentarer til deres samtid.

Et vigtigt grundlag for Images er at skabe større indsigt, forståelse, samarbejde, netværk og åbenhed på tværs af kontinenterne.

IMAGES Biennalen kan i 2016 opleves på kunstinstitutioner og i det offentlige rum over hele Danmark.

Udstillingsarrangører fra udlandet

Når danske museer laver udstillinger fra Afrika, Asien og Mellemøsten er det typisk danske udstillingsarrangører, der sammensætter deres bud på den gode kunst. Men hvad sker der, hvis man lader internationale udstillingsarrangører med indgående kendskab til kunst fra de tre verdensdele give deres bud på, hvad god kunst er? Center for Kultur og Udvikling har foretaget eksperimentet og sammen med 16 danske kulturinstitutioner indgået samarbejde med en række udenlandske kuratorer.

Images er støttet af Center for Kultur og Udvikling (CKU) - en selvejende institution under Udenrigsministeriet. Læs mere om Images 2016 på CKUs hjemmeside.

ImageslogovertikaltFeedback

Sidst opdateret

15.02.2017

Ansvarlig redaktør

Louise Ravnsted Szecsi