Spring til indhold

Socialt engageret kunstner besøger Holbæk

Den indonesiske arkitekt og billedkunstner Eko Prawoto gæster den 23. oktober Holbæk for at se på mulige udstillingssteder ved havnen. Hér vil han næste år installere et anderledes bygningsværk i bambus, der skal danne ramme om arrangementer for Holbæks borgere.
22.10.2015

Eko Prawotos værk indgår i udstillingsprojektet An Age of Our Own Making/En menneskeskabt tidsalder, der som led i det landsdækkende kunstprogram IMAGES 2016 præsenterer kunst fra Asien, Afrika og Mellemøsten.

Med sine bølge- og konkylieformer går Ekos bambuskonstruktion i dialog med hav(ne)miljøet. Konstruktionen skal imidlertid ikke kun ses som et fysisk objekt, men i lige så høj grad som et socialt rum, hvor mennesker kan mødes.

Med værket ønsker Eko at skabe en fælles platform, hvor Holbæks borger kan kommunikere, dele erfaringer og forholde sig til hinanden på tværs af bl.a. aldersskel. Byens seniorer bliver inviteret til at fortælle besøgende om den relation, de som unge havde til naturen. Et lokalt kirkekor skal optræde i bambus-værket. Kreative sjæle kan vise deres kunst. Og giftelystne par kan blive viet.

Ingen miljømæssig bæredygtighed uden social bæredygtighed

Med en baggrund som arkitekt og et ønske om at bringe mennesket tættere på naturen, benytter Eko sig af traditionelle indonesiske byggematerialer som bambus og strå, der i dag stort set er forsvundet til fordel for betonbyggeri. Hans monumentale ’konstruktioner’ forvandler velkendte gader og pladser til poetiske steder med plads til fordybelse og opdagelse.

Bambussens duft og tekstur skal minde os om en tid, hvor sanse-erfaringer og materialeforståelse var en mere integreret del af vore liv. I det hele taget spiller erindringer, videns-deling og håndværkstraditioner en central rolle i Ekos arbejde.

Den måde, han benytter sine materialer på, er formet af tidligere generationers respektfulde forhold til Moder Natur og kan dermed betragtes som en slags ’social økologi’. Det er vigtigt for ham, at forståelsen for naturen går i arv fra slægtled til slægtled. Bæredygtighed kan ikke bygge på teknologi alene – den bliver ifølge Eko nødt til at rejse sig fra et fundament af socialitet og spiritualitet.

Involvering af lokalsamfundet

For Eko er processen altid mere interessant end resultatet, fordi processen afslører, hvordan mennesker relaterer til hinanden og udveksler ideer. Derfor beder han Holbæks borgere om for en stund at lægge deres fortravlede liv bag sig og indgå i et møde med naturen og hinanden i hans bambus-konkylie.

Det fælles rum, Eko bygger, skal indvirke positivt på lokalsamfundet og skabe et sted, hvor vi igen kan begynde at tale om vores ønsker for fremtiden.

IMAGES 2016

Images er et kunstprogram med samtidskunst fra Afrika, Asien og Mellemøsten. Images 2016 sætter fokus på kunstnerne og det samfund, de agerer i og kommenterer på med deres kunst. Gennem udstillinger, filmforevisninger og værker i det offentlige rum giver Images et indblik i kunstnernes værker og kommentar til deres samtid.

Den del af Images, der vises i Holbæk, består af en kunstudstilling i Holbæk byrum samt aktiviteter på bl.a. Holbæk Museum, Holbæk Bibliotek og Kunsthøjskolen henover sommeren 2016.

Images er støttet af Center for Kultur og Udvikling (CKU) - en selvejende institution under Udenrigsministeriet.

Læs om Images 2016 og CKU her

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

08.02.2017

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen

AN AGE OF OUR OWN MAKING

  • er et udstillingsprojekt i tre dele, der finder sted både i Holbæk By, i Roskilde på Museet for Samtidskunst og Roskilde Festival 2016 samt i København på Kunsthal Charlottenborg.
  • løber af stablen fra den 14. maj til og med den 15. januar 2017. 
  • undersøger mennesker og materialers liv og cirkulation og de spor, de sætter sig i miljøer verden over.
  • er sammensat af Bonaventure Soh Bejeng Ndikung og Solvej Helweg Ovesen og realiseret af Kultur & Fritid i Holbæk Kommune.
  • er en del af kunstprogrammet Images, der finder sted på institutioner og i byrum over hele Danmark i 2016.
  • images.holbaek.dk