Spring til indhold

Undervisningsmateriale

Udstillingsprojektet ’An Age of Our Own Making’ og det medfølgende undervisningsmateriale sætter fokus på den måde, hvorpå vi producerer, konsumerer, skaber og forbruger råstoffer og materialer. Og giver helt anderledes bud på disse materialers værdi og forståelsen af dem. Målet er at få elever i udskolingen til at reflektere over, hvorledes vi indgår i samspil med vore omgivelser.

Introduktion

An Age of Our Own Making er et internationalt kunstprojekt, der indgår som led i det landsdækkende kunstprogram Images 2016. Udstillingen er blevet til i et samarbejde mellem Holbæk Kommune og Center for Kultur og Udvikling (CKU).

Første del af projektet, der falder i tre dele, er en udstilling i Holbæk byrum med kunstnere fra Asien, Mellemøsten og Afrika. Udstillingen varer fra 14. maj-15. august 2016.

Der er tale om en udstilling, der udformes som en skulpturrute gennem byen. På skulpturruten kan man opleve værker af kunstnere fra bl.a. DR Congo, Burkina Faso, Ghana, Indonesien og Pakistan. Kunstnerne forholder sig alle kritisk og innovativt til velkendte materialer og udfordrer dermed publikums vanebetonede forståelsesrammer. Ved at præsentere nye måder at tolke og (gen)bruge materialer på, sætter udstillingen fokus på den måde vi producerer, konsumerer, skaber og forbruger råstoffer og materialer på. Og giver helt anderledes bud på disse materialers værdi og forståelsen af dem.

Kunsten med sit afsæt i globale forhold omkring produktion, råvarer og handel kommer helt tæt på det lokale liv og dagligdagen i Holbæk by. Hér giver den alternativer til velkendte, vestlige fortællinger om bl.a. økologi og forbrug.

Værkerne i Holbæks offentlige rum er udvalgt ud fra den præmis, at de forsøger at åbne og skabe et ekstra lag af aktivitet og stoflighed i byen samt invitere til menneskelig interaktion og selverkendelse.

Om undervisningsmaterialet

Til An Age of Our Own Making er udarbejdet et gratis undervisningsmateriale, der kan benyttes af mellemtrinnet og udskolingen - 7. og 8. klassetrin - med det mål for øje at få eleverne til at reflektere over, hvorledes vi som henholdsvis enkeltindivider og del af større fællesskaber indgår i samspil med vore omgivelser.

Begriber vi omfanget af de handlinger, vi dagligt foretager? Hvordan forholder vi os til den påvirkning industrialisering, kolonisering, forbrugerisme og migration har haft – og har – på vores omverden? Kan vi genkende os selv i det samfund, vi lever i? Er vi i stand til at integrere de blikke og perspektiver på overordnede samfunds- og miljøspørgsmål, som folk fra ikke-vestlige lande kommer med? Er vi opmærksomme på, at vi som mennesker ikke kan blive ved med at sætte os selv i centrum?

Materialet består af en lærervejledning med rammesætning for opgaver samt et elevsæt med et kort teoretisk afsæt fulgt af konkrete, inddragende, kreativt funderede opgaver. Med dette materiale får eleverne mulighed for at gå i dialog med værkerne via praktiske arbejdsprocesser, som knytter an til mål indenfor både billedkunst, fysik/kemi, samfundsfag, kristendomskundskab, geografi, historie, dansk, engelsk og fransk og til de nye forenklede Fælles Mål.

Endelig understøtter undervisningsmaterialet Holbæk Kommunes centrale pædagogiske metoder omkring Synlig Læring, Bevægelse i undervisningen, IT i undervisningen og Cooperative Learning.

Lærervejledning - Udskoling

Elevhæfte - Udskoling

Undervisningsmateriale - MellemtrinnetFeedback

Sidst opdateret

15.02.2017

Ansvarlig redaktør

Julie Damgaard Nielsen